Autorské čtení na Janáčkově nábřeží

Ve spolupráci s Pražským literárním domem autorů německého jazyka se dne 25.  června od 14:00 do 16:00 na Janáčkově nábřeží uskuteční autorské čtení současných českých a německých spisovatelů. Čtení je součástí projektu Bundes Insel Republik, který je podporován Česko-německým fondem budoucnosti.

14:00-16:00 Bundes Insel Republik

Pavel Novotný (*1976 v Liberci)

Působí jako vedoucí katedry německého jazyka na Technické univerzitě v Liberci. Píše a překládá poezii, věnuje se literární vědě, je autorem několika radiofonických kompozic pro ČRo3 Vltava. Společně s Jaromírem Typltem jevištně i rozhlasově zpracoval dadaistickou skladbu Kurta Schwitterse „Ursonate“. Vydal básnické sbírky „Sběr“, „Mraky“ a „Havarijní řád“, dále též prózu „A to si pak můžeš řikat, co chceš“ (společně s Helenou Skalickou). Publikuje v nejrůznějších literárních časopisech, např. Souvislosti, Tvar, Protimluv, Kloaka. Jeho celoživotní projekt tvoří „Tramvestie“, v principu nekonečný soubor zvukových a textových záznamů, mapujících tramvajovou jízdu mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. V roce 2012 vydal v německém nakladatelství Arco dizertační práci na téma „Kořeny literární montáže“.

Jakub Řehák (*1978 v Uherském Hradišti)

Vystudoval Vyšší odbornou školu filmovou ve Zlíně. Básně zveřejňoval časopisecky, recenze a eseje publikoval v A2, Hostu, Kontextech, Respektu, Tvaru a Souvislostech. Delší studie věnoval básnickým dílům André Bretona a Zbyňka Havlíčka. V roce 2008 vydal básnickou sbírku Světla mezi prkny, která byla v roce 2009 nominována na cenu Magnesia Litera a Cenu Jiřího Ortena. V roce 2012 vydal básnickou knihu Past na Brigitu, za kterou obdržel v roce 2013 cenu Magnesia Litera za poezii. Je zastoupen v italské antologii současné nové české poezie Rapporti di Errore (2010) v překladech Antonia Parenteho a ve výběru Petra Krále. Spolu s Miloslavem Topinkou byl editorem Nejlepších českých básní 2010. Žije v Praze, pracuje v Městské knihovně.

Jakub Chrobák (*1974 ve Vsetíně)

Vystudoval bohemistiku na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Pokračoval zde úspěšně i v doktorském studiu. V současné době vyučuje českou literaturu na Slezské univerzitě v Opavě a vede literární semináře a semináře tvůrčího psaní a žurnalistiky na Střední škole Kostka ve Vsetíně. Zabývá se studiem díla Bohumila Hrabala, specializuje se na jeho ranou, zejména básnickou tvorbu.

Vlastní poezii publikuje od poloviny devadesátých let a věnuje se i recenzní činnosti. Na jeho vlastní literární tvorbu má silný vliv jednak právě dílo Bohumila Hrabala a jednak básnické texty Jana Skácela. Publikoval v časopisech Tvar, Literární noviny, Host, Aluze a revue Protimluv a patří k zakládajícím členům časopisu Texty, jehož je redaktorem. V centru jeho pozornosti stojí především alternativní formy umění. Je rovněž textařem a muzikantem rockové skupiny Ležérně a vleže. Žije v Ostravě a ve Vsetíně.

Christian Hussel (*1957 v Lipsku)

Vyučil se soustružníkem, vystudoval divadelní vědu a sociologii. Od roku 1983 přispívá do grafických časopisů, antologií a literárních časopisů, od roku 1988 je autorem na volné noze. Vytvořil dvacet rozhlasových her a uvedl tři divadelní hry. Společně s Wolfgangem Zanderem a Steffenem Birnbaumem založil Christian Hussel v roce 1992 Syndikát autorů v Lipsku, který se zaměřuje na literární vystoupení. Absolvoval vícero pracovních zahraničních pobytů a stipendií, pobýval mimo jiné v Číně, Indii, Arménii, Skotsku či v Turecku.

Steffen Birnbaum (*1958 v Lipsku)

Působí jako spisovatel a vydavatel, žije v Lipsku. Je předsedou Saské pobočky Svazu německých spisovatelů a předsedou Kulturního sdružení německých spisovatelů v Sasku. Od r. 2009 je vedoucím literárního festivalu „Lipský literární podzim“. Publikuje převážně prózu, je autorem rozhlasových a divadelních her a kabaretních textů.

Wolfgang Zander (*1956 v Aschersleben)

Pracoval jako pečovatel, průvodce v muzeu, řidič tramvaje a knihkupec v Magdeburgu a v Berlíně. Vystudoval divadelní vědu a filosofii v Lipsku a také literaturu na Německém literárním institutu. Od r. 1995 žije v Postupimi, píše kriminální romány, básně a rozhlasové hry pro děti i dospělé, od r. 1992 vystupuje s Lipským autorským syndikátem.