Džezvica (CZ)

Když se řekne, že se nějaká skupina ve své hudbě inspiruje rytmy a melodiemi z Balkánu, většina posluchačů si okamžitě vybaví rychlopalné dechovky z Rumunska či Gorana Bregovice. Džezvica ovšem k repertoáru, který tvoří upravené bulharské a makedonské lidové písně, bosenský sevdah a iláhie či romská hudba přistupuje jinak – a velký podíl na tom má předchozí zkušenost většiny členů, která vedle folklóru či world music zahrnuje i gospel, swing či klasiku. Svědčí o tom i nástrojové obsazení, ve kterém vedle akordeonu či klarinetu nechybí ani violoncello, příčná flétna či cajon. Charismatický trojhlas tří zpěvaček, dynamické liché rytmy a zdařilá fúze evropské a orientální hudby jsou ozdobami svižných písní i teskných balad.